Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

 

Müşterilerimiz

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, geçerli uluslararası standart ve normları da dikkate alarak; değeri mümkün olduğu kadar yüksek kalitede hizmet ve ürün sunmak; böylece onların saygısını ve bağlılığını korumak öncelikli görevimizdir.

Çalışanlarımız

Takım ruhuna inanan firmamız; kalite, sorumluluk ve özen bilincine sahip, yüksek performanslı çalışanlarını daha da geliştirmek adına gerekli sosyal ve işsel gelişim olanaklarını sağlar. Her çalışanın kendi işinin lideri olduğuna inanır ve bununla ilgili olarak iletişim, bilgi akışı ve bilginin kontrolünü yönlendirmek için büyük bir özveri ile çalışır. Sürekli gelişme olgusunu gerek çalışanları için gerekse işletmenin tümü için benimser ve uygular.

Tedarikçilerimiz

Tedarikçilerimizi iyi birer iş ortağı olarak görürüz. Her birinin yenilikçi ve verimli olması için çalışırız. Tarafların uzun vadede ticari fayda sağlayabilmeleri için gereken çalışmayı gösteririz. LMC Makina tedarikçilerle olan bilgi ve iletişimlerinin zamanında olmasına, iş ahlakı çerçevesinde ve her iki tarafı da geliştirmesine büyük önem vermektedir.

Toplumsal Görevlerimiz

Ülkemizde ve iş yaptığımız çevrede, ekonomik ve toplumsal bir varlık olarak çevremize karşı olan sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeyi bir görev olarak biliriz. Bu amaçla şirket olarak politikamız; tüm iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla beraber toplumsal sorumluluklarda tutarlı, yüksek standartlarımızın devam ettiği bir çevre oluşturmaktır.

Kalite Yönetimi

Sahip olduğumuz ISO-9001:2015 ve TURKAK Kalite Belgelerini sadece bir belge olarak değil sürekli gelişime dayalı etkin birer kalite yönetim sistemi olarak görür ve tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yaparız. Yasal yükümlülüklere uygun olarak yaptığımız “kalite” bazlı tüm ürün ve çalışmalarımızda, müşteri memnuniyetini arttırmak ve devamını sağlamak temel hedeflerimizdendir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ 

LMC MAKİNA;

  • Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmayı,
  • Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yöneterek müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı,
  • Müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sunarak saygısını ve bağlılığını korumayı,
  • Çalışanlarımızın memnuniyet ve katılımına önem vererek, onların eğitimlerini sona ermeyen bir faaliyet olarak sürdürmeyi,
  • Kalite yönetim sistemi çerçevesinde, tüm çalışanlarda kalite bilincini aşılamayı,
  • Kalite hedefleri doğrultusunda değişim ve gelişime önem vererek bunu sürdürülebilir kılmayı,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla tüm birimlerde üretim hedeflerine ulaşmayı, verimliliği arttırmayı,
  • Tedarikçileriyle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, yasal şartlara uymayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

 Taahhüd etmiş ve Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

 

Değerlerimiz

Copyright © 2016 LMC Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Cad No:3/1 35743 Bağyurdu – Kemalpaşa İzmir/Türkiye +90 232 880 70 50 +90 232 880 70 58

intrek